Gebruikerslogin

Welkom,

op de website van het Educatief Centrum Veldhoven. Het Educatief Centrum is een dienstverlenende expertise voor scholen. Wij verzorgen handelingsgerichte diagnostiek, onderzoeken en ondersteunen bij educatieve vraagstukken voor scholen binnen en buiten Stichting Veldvest.
De school kan bij ons terecht voor ondersteuning op het gebied van leren en gedrag bij leerlingen van het regulier, speciaal basisonderwijs en cluster-scholen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van sociaal-emotionele problemen, gedragsproblemen, autisme, ADHD, PDD-NOS, leerproblemen etcetera.
Wij bieden diagnostisch onderzoek, advies, begeleiding bij leerproblemen, consultatie (aansluiten bij Zorgteam/Commissie van Begeleiding), deskundigheidsbevordering en coachingstrajecten. Er kan indien wenselijk een kwalitatief goed ondersteuningsaanbod en –traject gekoppeld worden aan de uitkomsten van een diagnostisch onderzoek. Dit kan binnen het centrum worden verzorgd, daarnaast bestaat de mogelijkheid ook om expertise van buitenaf te halen.

Helaas is er geen mogelijkheid voor particulier onderzoek, waardoor ouders geen onderzoek bij ons kunnen inkopen.

 

De doelstelling

De doelstelling van het Educatief Centrum is om scholen de mogelijkheid te bieden om handelingsgerichte diagnostiek bij hun leerlingen te laten verrichten door specialisten binnen Veldvest. De hulpvragen van leerkrachten, ouders en leerlingen zijn zowel bij aanvang als tijdens het onderzoek het uitgangspunt.

De doelstelling van het Educatief Centrum bij trajecten is om een zo goed mogelijk ondersteunings- en/of coachingsaanbod op maat aan te bieden. Dit aanbod wordt afgestemd in overleg met de desbetreffende school.